Przyjęcie planu rozwoju lokalnego gminy Pruchnik

UCHWAŁA Nr 134/XVIII/2004

Rady Gminy Pruchnik z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie :
przyjęcia planu rozwoju lokalnego gminy Pruchnik.

Działająca na podstawie atr. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym Ptj.Dz.U z 2001r Nr. 142 poz.1591 z póz. zm./ Rada Gminy Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

Przyjmuje się Plan rozwoju lokalnego gminy Pruchnik stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Przyjęcie planu rozwoju lokalnego gminy Pruchnik
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:28.03.2005 07:20

Rejestr zmian dokumentu

pokaż