Dokonanie zakupu nieruchomości zabudowanej w Pruchniku.

UCHWAŁA Nr 135/XVIII/2004

Rady Gminy Pruchnik z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie :
dokonania zakupu nieruchomości zabudowanej w Pruchniku.

Działająca na podstawie art. 18 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o Samorządzie Gminnym / tj. Dz. U. Nr. 142 póz. 1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami/ Rada Gminy Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

Dokonać nabycia na Gminę Pruchnik o Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Rolnex Spółka z o.o. w Pruchniku w Likwidacji nieruchomość zabudowaną przy ulicy Księdza Bronisława Markiewicza 27 oznaczoną w ewidencji gruntów obrębu Pruchnik jako działka Nr. 46/8 o powierzchni 0,53 ha objęta KW 55594z przeznaczeniem na bazę dla Referatu Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy Pruchnik.

§ 2.

Nabycia dokonać za cenę uzgodnioną przed zawarciem aktu notarialnego.

§ 3.

Wykonanie Uchwały zleca się Wójtowi Gminy Pruchnik.

§ 4.

Nadzór nad realizacją Uchwały powierza się Komisji Budżetowej Rady Gminy Pruchnik.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Dokonanie zakupu nieruchomości zabudowanej w Pruchniku.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:28.03.2005 07:25

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Brak wpisów w rejestrze.