Usunięcie nieprawidłowości w uchwale Rady Gminy Pruchnik z dnia 15 czerwca 2004r Nr. 128/XVII/2004 dotyczącej partycypacji w kosztach budowy chodnika przy ulicy Jarosławskiej w Pruchniku

UCHWAŁA Nr 136/XVIII/2004

Rady Gminy Pruchnik z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie :
usunięcia nieprawidłowości w uchwale Rady Gminy Pruchnik z dnia 15 czerwca 2004r Nr. 128/XVII/2004 dotyczącej partycypacji w kosztach budowy chodnika przy ulicy Jarosławskiej w Pruchniku.

Działająca na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym tj./Dz.U z 2001 r Nr. 142 póz. 1591 z póż.zm./ oraz art. 117a ustawy z dnia 26 listopada 1998r o finansach publicznych tj. /Dz.U z 2003r Nr. 15 póz. 148 z póż.zm./ Rada Gminy Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

W podstawie prawnej Uchwały Rady Gminy Pruchnik z dnia 15 czerwca 2004r. dotyczącej partycypacji w kosztach budowy chodnika przy ulicy Jarosławskiej w Pruchniku po zapisie art. 18 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /tj.Dz.U z 2001 r Nr. 142 póz. 1591 z póż.zm./ wprowadza się zapis ust. 2 pkt.15 oraz zapis art. 117 a ustawy z dnia 26 listopada 1998r o finansach publicznych/ tj.Dz.U. Z 2003r Nr. 15 póz. 148 z póż.zm./

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Usunięcie nieprawidłowości w uchwale Rady Gminy Pruchnik z dnia 15 czerwca 2004r Nr. 128/XVII/2004 dotyczącej partycypacji w kosztach budowy chodnika przy ulicy Jarosławskiej w Pruchniku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:28.03.2005 07:30

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Brak wpisów w rejestrze.