Wystąpienie z wnioskiem o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego inwestycji pt. „Budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Jodłowka i Świebodna Etap III

UCHWAŁA Nr 137/XVIII/2004

Rady Gminy Pruchnik z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie :
wystąpienia z wnioskiem o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego inwestycji pt. “Budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Jodłowka i Świebodna Etap III“ i zabezpieczenia w budżecie gminy na lata 2005 – 2006 niezbędnych środków na to zadanie.

Działająca na podstawie art. 7, ust. 1 i art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 9, lit. “e” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

Wystąpić z wnioskiem o dofinansowanie zadania inwestycyjnego “Budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Jodłówka i Świebodna Etap III” w ramach Europejskiego Funduszu Regionalnego. Działanie Nr 3.1 – Obszary Wiejskie w kwocie 3.000.383,13 zł. (słownie trzy miliony trzysta osiemdziesiąt trzy złote trzynaście groszy ).

§ 2.

Zabezpieczyć w budżecie gminy na lata 2005 - 2006 niezbędne środki finansowe zapewniające Budowę sieci wodociągowej w miejscowości Jodłówka i Świebodna Etap III w kwocie 1.784.781,50 zł (słownie jeden milion siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt jeden złotych pięćdziesiąt groszy) w tym z budżetu państwa 400.051,08 zł. (słownie: czterysta tysięcy pięćdziesiąt jeden złote osiem groszy).

§ 3.

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wystąpienie z wnioskiem o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego inwestycji pt. „Budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Jodłowka i Świebodna Etap III
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:28.03.2005 07:35

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Brak wpisów w rejestrze.