IR 271/4/2011                                                                                        Pruchnik 04-04-2011

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Na podstawie art. 92 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

Prawo zamówień publicznych

(Dz.U. z 2010r nr 113, poz 759 ze zm).

Gmina Pruchnik  informuje, że postępowanie przetargowe pn

Dostawa samochodu osobowego dla Urzędu Miejskiego w Pruchniku

zostało rozstrzygnięte.

Jako najkorzystniejszą uznano ofertę firmy:

AUTO-WATKEM Sp. z o.o. Al. Armii Krajowej 4, 35-307 Rzeszów

Powyższa oferta biorąc pod uwagę  oceniane kryterium , została uznana za najkorzystniejszą. Zawiera najniższą cenę 54 800,00 zł brutto, zdobyła najwyższą liczbę punktów 100, oraz spełnia warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest zgodna z ustawą Prawo Zamówień Publicznych.

 

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna punktacja

1

 

 

AUTO-WATKEM Sp. z o.o.

Al. Armii Krajowej 4, 35-307 Rzeszów

 

54 800,00

brutto

54 800,00

-------------- *100=  100

54 800,00

 

 

 

100

 

 

Poza wyżej wymienionymi ofertami , nie wpłynęła żadna inna oferta. W niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnego z Wykonawców oraz nie odrzucono żadnej ze złożonych ofert.

                                                                                                                                           

BURMISTRZ

mgr inż. Wacław Szkoła

                 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Dostawa samochodu osobowego dla Urzędu Miejskiego w Pruchniku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Elżbieta Barszczak
Data publikacji:04.04.2011 11:48
Informację aktualizował:Elżbieta Barszczak
Data aktualizacji:04.04.2011 11:48