Usunięcie nieprawidłowości w uchwale Rady Gminy Pruchnik z dnia 15 czerwca 2004r. Nr. 129/XVII /2004 w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie z wnioskiem do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych . . .

UCHWAŁA Nr 138/XVIII/2004

Rady Gminy Pruchnik z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie :
usunięcia nieprawidłowości w uchwale Rady Gminy Pruchnik z dnia 15 czerwca 2004r. Nr. 129/XVII /2004 w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie z wnioskiem do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji o przyłączenie części wsi Węgierka gmina Rożwienica do miejscowości Pruchnik gmina Pruchnik.

Działająca na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.l5,art.4 ust. 1 i 2 art.4b ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /tj.Dz.U z 2001 r Nr. 142 póz. 1591 z póż.zm./ Rada Gminy Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

W podstawie prawnej uchwały Rady Gminy Pruchnik z dnia 15 czerwca2004r Nr. 129/XVII/2004 w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie z wnioskiem do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji o przyłączenie części wsi Węgierka gmina Rożwienica do miejscowości Pruchnik gmina Pruchnik po zapisie art. 18 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /tj.Dz.U z 2001r Nr. 142 póz. 1591 z póż.zm./ wprowadza się zapis ust. 2 pkt. 15,zapis art.4 ust. l i 2 oraz art.4b wyżej cytowanej ustawy.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Usunięcie nieprawidłowości w uchwale Rady Gminy Pruchnik z dnia 15 czerwca 2004r. Nr. 129/XVII /2004 w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie z wnioskiem do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych . . .
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:28.03.2005 07:40

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Brak wpisów w rejestrze.