IR 271/5/2011                                                                                                                                                                                                                     Pruchnik 06-04-2011

 


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Na podstawie art. 92 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

Prawo zamówień publicznych

(Dz.U. z 2010r nr 113, poz 759 ze zm).

Gmina Pruchnik  informuje, że postępowanie przetargowe pn

 

Sukcesywna dostawa kruszywa naturalnego łamanego do remontu dróg gminnych na miejsce jego wbudowania na terenie Gminy Pruchnik

zostało rozstrzygnięte.

Jako najkorzystniejszą uznano ofertę firmy:

 

FPHU „SENTRO” BOGUMIŁ BIAŁOŃ, 34-625 Skrzydlna 246

 

Powyższa oferta biorąc pod uwagę  oceniane kryterium , została uznana za najkorzystniejszą. Zawiera najniższą cenę 202 950,00 zł brutto, zdobyła najwyższą liczbę punktów 100, oraz spełnia warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest zgodna z ustawą Prawo Zamówień Publicznych.

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna punktacja

1

 

 

 

FPHU „SENTRO” BOGUMIŁ BIAŁOŃ,

34-625 Skrzydlna 246

 

202 950,00

brutto

202 950,00

-------------- *100=  100

202 950,00

 

 

 

100

 

Pozostałe złożone oferty

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna punktacja

2

USŁUGI TRANSPOROWE, KOPARKOWE, HANDLOWE

Drapała Łukasz

Ul. Jarosławska 30

37-560 Pruchnik

206 000,00

brutto

202 950,00

-------------- *100=  98,5194

206 000,00

 

98,5194

3

Spółdzielnia Produkcji Rolnej

Zakład Budowlany i Wodnych Melioracji

Ul. Zwierzyniecka 20

37-500 Jarosław

246 000,00

brutto

202 950,00

-------------- *100=  82,5000

246 000,00

 

82,5000

4

Usługi Transportowe

Roboty Ziemne

Stanisław Drak

Ul. Hubala 10

37-700 Przemyśl

210 945,00

202 950,00

-------------- *100=  96,2099

210 945,00

 

96,2099

5

Budowa Dróg i Mostów

Józef Babiś

Os. Pułaskiego 7/12

37-500 Jarosław

230 010,00 zł

brutto

202 950,00

-------------- *100=  88,2353

230 010,00

 

88,2353

Poza wyżej wymienionymi ofertami , nie wpłynęła żadna inna oferta. W niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnego z Wykonawców oraz nie odrzucono żadnej ze złożonych ofert.


Burmistrz

mgr inż.  Wacław Szkoła

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Sukcesywna dostawa kruszywa naturalnego łamanego do remontu dróg gminnych na miejsce jego wbudowania na terenie Gminy Pruchnik
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Elżbieta Barszczak
Data publikacji:06.04.2011 13:47
Informację aktualizował:Elżbieta Barszczak
Data aktualizacji:06.04.2011 13:47