IR 271/7/2011                                                                           Pruchnik 21-04-2011

Informacja

o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie art. 92 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.759 z późn. zm.). Gmina Pruchnik informuje, że postępowanie przetargowe

 

Wynajem sprzętu i środków transportowych wraz z obsługą w roku 2011  

na potrzeby Gminy Pruchnik

 

zostało rozstrzygnięte.

Jako najkorzystniejszą uznano ofertę firmy:

Zakład Usługowy – Wielobranżowy Stanisław Babiś, Świebodna 120, 37-560 Pruchnik. Powyższa oferta biorąc pod uwagę oceniane kryterium , została uznana za najkorzystniejszą. Zawiera najniższą cenę 96924,00 zł brutto, zdobyła najwyższą liczbę punktów 100, oraz spełnia warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest zgodna z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Umowa w sprawie w/w zamówienia publicznego może zostać zawarta nie wcześniej niż  02-05-2011 roku.

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna punktacja

2

Zakład Usługowy – Wielobranżowy Stanisław Babiś, Świebodna 120,
37-560 Pruchnik

96924,00 brutto

96924,00

-------------- *100= 100

96924,00

100

Pozostałe złożone oferty

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna punktacja

1

Firma Usługowo – Budowlana Mariusz Dryla, Rzeplin 13,

37-560 Pruchnik

196400,00

brutto

96924,00

-------------- *100= 49,35

196400,00

49,35

Poza wyżej wymienionymi ofertami, nie wpłynęła żadna inna oferta. W niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy oraz nie odrzucono ofert.

Burmistrz Pruchnika

mgr inż. Wacław Szkoła

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wynajem sprzętu i środków transportowych wraz z obsługą w roku 2011 na potrzeby Gminy Pruchnik
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:21.04.2011 10:38
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak