OPS /1/2011                                                                                        Pruchnik 26-04-2011

Informacja

o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie art. 92 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.759 z późn. zm.). Gmina Pruchnik informuje, że postępowanie przetargowe

„Organizacja i przeprowadzenie  kursów  i szkoleń w ramach projektu „Czas na aktywność w gminie Pruchnik ” realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruchniku  Współfinansowanego

z Europejskiego Funduszu Społecznego”

 

zostało rozstrzygnięte.

Jako najkorzystniejszą uznano ofertę firmy:

Zakład Doskonalenia Zawodowego W PRZEMYŚLU 37-700, UL. Wilsona 12. Powyższa oferta biorąc pod uwagę oceniane kryterium , została uznana za najkorzystniejszą. Zawiera najniższą cenę 38000,00 zł brutto, zdobyła najwyższą liczbę punktów 100, oraz spełnia warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest zgodna z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Umowa w sprawie w/w zamówienia publicznego może zostać zawarta nie wcześniej niż  02-05-2011 roku.

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna punktacja

2

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Przemyślu,

ul. Wilsona 12,  37-700 Przemyśl

38000,00 brutto

38000,00

-------------- *100= 100

38000,00

100

Pozostałe złożone oferty

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna punktacja

1

Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju Jakub Michałowski

Ul. Przełęcz 51, 60-115 Poznań

63410,00

brutto

38000,00

-------------- *100= 59,93

63410,00

59,93

3

Szkoła Coachingu

Lilianna Kupaj

Zbylitowska Góra, ul. Ks. J. Popiełuszki 32

33-113 Zgłobice

59626,00

brutto

38000,00

-------------- *100= 63,73

59626,00

63,73

4

Instytut Badawczo – Szkoleniowy

Sp. z o.o.,

Warkały 18, 10-041 Olsztyn

54843,00

brutto

38000,00

-------------- *100= 69,29

54843,00

69,29

Poza wyżej wymienionymi ofertami, nie wpłynęła żadna inna oferta. W niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy oraz nie odrzucono ofert.

Z up. Burmistrza

Zofia Wałczyńska

KIEROWNIK

Ośrodka Pomocy Społecznej

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:„Organizacja i przeprowadzenie kursów i szkoleń w ramach projektu „Czas na aktywność w gminie Pruchnik ” realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruchniku Współfinansowanego
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:26.04.2011 10:49
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak