IR 271/8/2011                                                                       Pruchnik 29-04-2011

Informacja

o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie art. 92 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.759 z późn. zm.). Gmina Pruchnik informuje, że postępowanie przetargowe

„Sukcesywna dostawa materiałów budowlanych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Pruchniku”.

 

Część I Kruszywo  - zostało rozstrzygnięte.

Jako najkorzystniejszą uznano ofertę firmy:

Zakład Usług Drogowych i Specjalistycznych „TRANS – DRÓG” Bartłomiej Babiś, os. Pułaskiego 7/12, 37-500 Jarosław. Powyższa oferta biorąc pod uwagę oceniane kryterium , została uznana za najkorzystniejszą. Zawiera najniższą cenę 32100,00 zł brutto, zdobyła najwyższą liczbę punktów 100, oraz spełnia warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest zgodna z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Umowa w sprawie w/w zamówienia publicznego może zostać zawarta nie wcześniej niż  10-05-2011 roku.

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna punktacja

4

Zakład Usług Drogowych i Specjalistycznych „TRANS – DRÓG” Bartłomiej Babiś, os. Pułaskiego 7/12, 37-500 Jarosław

32100,00 brutto

32100,00

------------- *100= 100

32100,00

100

Pozostałe złożone oferty

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna punktacja

2

Usługi Transportowe, Koparkowe, Handlowe Drapała Łukasz, ul. Jarosławska 30, 37-560 Pruchnik

33600,00

brutto

32100,00

------------ *100= 95,5357

33600,00

95,5357

Poza wyżej wymienionymi ofertami, nie wpłynęła żadna inna oferta. W niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy oraz nie odrzucono ofert.

Część II Beton - zostało rozstrzygnięte.

Jako najkorzystniejszą uznano ofertę firmy:

Sanakiewicz Sp. z o.o., ul. Ks. Czartoryskich 29, 37-500 Jarosław. Powyższa oferta biorąc pod uwagę oceniane kryterium , została uznana za najkorzystniejszą. Zawiera najniższą cenę 152212,50 zł brutto, zdobyła najwyższą liczbę punktów 100, oraz spełnia warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest zgodna z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Umowa w sprawie w/w zamówienia publicznego może zostać zawarta nie wcześniej niż  10-05-2011 roku.

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna punktacja

3

Sanakiewicz Sp. z o.o., ul. Ks. Czartoryskich 29, 37-500 Jarosław

152212,50 brutto

152212,50

-------------- *100= 100

152212,50

100

Pozostałe złożone oferty

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna punktacja

Poza wyżej wymienioną ofertą, nie wpłynęła żadna inna oferta. W niniejszym postępowaniu nie wykluczono Wykonawcy oraz nie odrzucono oferty.

Część III Cement - zostało rozstrzygnięte.

Jako najkorzystniejszą uznano ofertę firmy:

Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”, ul. Kościelna 2, 37-560 Pruchnik. Powyższa oferta biorąc pod uwagę oceniane kryterium , została uznana za najkorzystniejszą. Zawiera najniższą cenę 28800,00 zł brutto, zdobyła najwyższą liczbę punktów 100, oraz spełnia warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest zgodna z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Umowa w sprawie w/w zamówienia publicznego może zostać zawarta nie wcześniej niż  10-05-2011 roku.

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna punktacja

1

Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”, ul. Kościelna 2,

37-560 Pruchnik

28800,00 brutto

28800,00

-------------- *100= 100

28800,00

100

Pozostałe złożone oferty

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna punktacja

Poza wyżej wymienioną ofertą, nie wpłynęła żadna inna oferta. W niniejszym postępowaniu nie wykluczono Wykonawcy oraz nie odrzucono oferty.

Część IV Stal - zostało rozstrzygnięte.

Jako najkorzystniejszą uznano ofertę firmy:

Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”, ul. Kościelna 2, 37-560 Pruchnik. Powyższa oferta biorąc pod uwagę oceniane kryterium , została uznana za najkorzystniejszą. Zawiera najniższą cenę 25261,00 zł brutto, zdobyła najwyższą liczbę punktów 100, oraz spełnia warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest zgodna z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Umowa w sprawie w/w zamówienia publicznego może zostać zawarta nie wcześniej niż  10-05-2011 roku.

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna punktacja

1

Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”, ul. Kościelna 2,

37-560 Pruchnik

25261,00 brutto

25261,00

-------------- *100= 100

25261,00

100

Pozostałe złożone oferty

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna punktacja

Poza wyżej wymienioną ofertą, nie wpłynęła żadna inna oferta. W niniejszym postępowaniu nie wykluczono Wykonawcy oraz nie odrzucono oferty.

Burmistrz Pruchnika

mgr inż. Wacław Szkoła

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Sukcesywna dostawa materiałów budowlanych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Pruchniku”.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:29.04.2011 12:25
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak