UCHWAŁA Nr 37/VI/2011

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 28 kwietnia 2011 r.
w sprawie:
udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z póż. zm.), art.221 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz.1240 z póż. zm.)

Rada Miejska w Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

Rada Miejska w Pruchniku udziela dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków następującym podmiotom:

 

Nazwa podmiotu

Zadanie do realizacji

Kwota dotacji w zł

Parafia Rzymskokatolicka w Pruchniku

Konserwacja zabytkowej chrzcielnicy w kościele oraz zabytkowej ambony przy kościelnej

20 000

Parafia Rzymskokatolicka w Kramarzówce

Wymiana stolarki i instalacji elektrycznej w budynku zabytkowej cerkwi

20 000

 

§ 2.

 

Upoważnia się Burmistrza Pruchnika do podpisania umowy i przekazania dotacji.

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Władysław Flak        

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:28.04.2011 07:30
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:08.05.2011 18:47