Powołanie radnych Rady Gminy Pruchnik do składu osobowego Komisji stałych Rady

UCHWAŁA Nr 126/XVII/2004

Rady Gminy Pruchnik z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie :
powołania radnych Rady Gminy Pruchnik do składu osobowego Komisji stałych Rady.

Działająca na podstawie art. 21 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U z 2001 r Nr. 142 póz. 1591 z póż. zm./ Rada Gminy Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

Na pisemny wniosek radnych Rady Gminy Pruchnik Pani Lucyna Zawada i Pana Tadeusza Brzyskiego powołać do składu osobowego Komisji stałych Rady

  1. Pani radny Lucyna Zawada - do Komisji Budżetowej
  2. Pan radny Tadeusz Brzyski - do Komisji Oświaty

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Powołanie radnych Rady Gminy Pruchnik do składu osobowego Komisji stałych Rady
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.03.2005 15:15

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Brak wpisów w rejestrze.