CK/1/2011                                                                                       Pruchnik 17-05-2011

 

 

Informacja

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Na podstawie art. 92 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.759 z późn. zm.). Gmina Pruchnik informuje, że postępowanie przetargowe

 

„Dostawa zestawów foteli widowiskowych do Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Pruchniku”

 

zostało rozstrzygnięte.

 

Jako najkorzystniejszą uznano ofertę firmy:

 

Findom Co. Sp. zo.o.ul. Bytkowska 1B40-955 Katowice. Powyższa oferta biorąc pod uwagę oceniane kryterium , została uznana za najkorzystniejszą. Zawiera najniższą cenę 78149,28 zł brutto, zdobyła najwyższą liczbę punktów 100, oraz spełnia warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest zgodna z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Umowa w sprawie w/w zamówienia publicznego może zostać zawarta nie wcześniej niż  23-05-2011 roku.  

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna punktacja

2

Findom Co. Sp. zo.o.

ul. Bytkowska 1B

40-955 Katowice

78149,28 brutto

78149,28

-------------- *100= 100

78149,28

 

100

 

 

Pozostałe złożone oferty

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna punktacja

1

Blond’s Promotion Wojciech Blond, ul. Rafaela 5, 03-044 Warszawa

-

-

Wykonawca wykluczony, oferta odrzucona

3

Salon Krzeseł i Mebli Biurowych PPHU „EURO – STYL” s.c.

Al. Bat. Chłopskich 2A

35-103 Rzeszów

 

-

-

Wykonawca wykluczony, oferta odrzucona

 

Poza wyżej wymienionymi ofertami, nie wpłynęła żadna inna oferta. W niniejszym postępowaniu Wykluczono 2 Wykonawców oraz odrzucono 2 oferty.

 

 

 

Dyrektor Centrum Kultury Sportu
     i Turystyki w Pruchniku

              Halina Wojdyło

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Dostawa zestawów foteli widowiskowych do Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Pruchniku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Elżbieta Barszczak
Data publikacji:17.05.2011 14:20
Informację aktualizował:Elżbieta Barszczak
Data aktualizacji:17.05.2011 14:20