Wydzierżawienie gruntu na okres dłuższy niż 3 lata

UCHWAŁA Nr 127/XVII/2004

Rady Gminy Pruchnik z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie :
wydzierżawienia gruntu na okres dłuższy niż 3 lata.

Działająca na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 podpunkt a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym jednolity tekst ustawy z 2001 roku Dz. U. Nr. 142 poz. 1591 Rada Gminy Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

Wyraża się zgodę na dokonanie wydzierżawienia w drodze przetargu gruntu rolnego oznaczonego jako działka Nr. 64/273 o powierzchni 1,54 ha położonego w Pruchniku stanowiącego własność Gminy Pruchnik na okres 9-ciu lat.

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierz się Wójtowi Gminy Pruchnik.

§ 3.

Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wydzierżawienie gruntu na okres dłuższy niż 3 lata
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.03.2005 15:20

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Brak wpisów w rejestrze.