IZ 271/11/2011                                                                                    Pruchnik 14-06-2011

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie art. 92 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.
z 2010r nr 113, poz 759 ze zm). Gmina Pruchnik
  informuje, że postępowanie przetargowe

Dotyczy: postępowania przetargowego na „Budowę  kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kramarzówka –etap II” nr IZ 271/11/2011.

zostało rozstrzygnięte.

Jako najkorzystniejszą uznano ofertę firmy:

Przedsiębiorstwo Budowlane BUDOMONT  Spółka zoo,

37-100 Łańcut, ul Polna 3a

Powyższa oferta biorąc pod uwagę oceniane kryterium, została uznana za najkorzystniejszą. Zawiera najniższą cenę 705 220,50 zł brutto, zdobyła najwyższą liczbę punktów 100, oraz spełnia warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest zgodna z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Planowany termin podpisania umowy nie może nastąpić wcześniej niż 22-06-2011r

Nr oferty

Nazwa oferenta

cena

punktacja łączna

Uwagi

1

Przedsiębiorstwo FORTIS Mariusz Głowik, 35-330 Rzeszów, ul Wąsacza 8

1481299,04

47,6082466

kwotę 1 481 184,78 poprawiono na 1481299,04

2

TECHBUD Kamil Łuczyszyn,

ul. Kniaziewicza 19, 37-620 Horyniec Zdrój

942254,61

 

Odrzucona

Podstawa prawna: art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r. nr 113, poz. 759 z późn. zm) Uzasadnienie faktyczne: Złożony kosztorys ofertowy nie odpowiada opisowi przedmiotu zamówienia określonego przez Zamawiającego w SIWZ, tym samym treść złożonej oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

3

Przedsiębiorstwo Budowlane BUDOMONT  Spółka z o.o.,

37-100 Łańcut, ul Polna 3a

705220,50

100

 

4

Przedsiębiorstwo Robót –Inżynieryjnych „GEO”

37-550 Radymno ul. Złota Góra 19A

1159587,25

60,8165104

 

5

Usługowy Zakład WOD-KAN-GAZ Józef Lis, Gorliczyna 675, 37-200 Przeworsk

952738,98

74,0203261

kwotę 952738,97 poprawiono na 9527798,98

6

Spółdzielnia Rzemieślnicza „Budowlani” 35-074 Rzeszów ul Piłsudskiego 17

899207,9

 

odrzucono

Podstawa prawna: art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Uzasadnienie faktyczne: Oferent nie złożył wyjaśnień  dotyczących treści złożonej oferty do dnia 14-06-2011 do godz. 10:00. Złożony kosztorys ofertowy nie odpowiada  opisowi przedmiotu zamówienia określonego przez Zamawiającego w SIWZ tym samym treść złożonej oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

7

Firma Handlowo-Usługowo-Produkcyjna

„WIT-MAR” M.Lis i D.Lis spółka jawna,

ul. Podzamcze 33, 37-500 Jarosław

1286641,96

54,8109359

 

8

„ROKAN” Rość Stanisław Przedsiębiorstwo Robót Wodno-Kanalizacyjnych,

ul. Kwiatkowskiego 6, 35-311 Rzeszów

1223850

57,6231156

kwotę 1223850,01 poprawiono na 1223850,00

9

Zakład WOD-KAN., CO I GAZ Stanisław Ziaja, 36-007 Krasne 10 K

778804,78

 

Odrzucono

Podstawa prawna: art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Uzasadnienie faktyczne: Zgodnie z zapisami siwz  ROZDZIAŁ X Sposób obliczenia ceny oferty  pkt. 10. błąd rachunkowy w obliczeniu ceny, którego nie można poprawić na podstawie art. 87 ust. 2 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych spowoduje odrzucenie oferty. Reasumując treść złożonej oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

10

„EKO-BUD” Dariusz Cynk,

ul. Sobieskiego 46, 37-200 Przeworsk

1202848,89

58,6291849

Poprawiono kwotę 1203939,13 na 1202848,89

11

SANITEX Sp. z o.o., 37-204 Tryńcza 120

1040596,09

67,7708197

12

Biuro Techniczno-Handlowe „EMP TERMO” Ewa i Marek Piękoś,

ul. Głęboka 44, 37-200 Przeworsk

1226562,65

57,495677

13

Usługowy Zakład Wodno Kanal. C.O. i Gaz, Roman Szul,

Rozbórz 381, 37-200 Przeworsk

861001,54

 

Odrzucona

Podstawa prawna: art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Uzasadnienie faktyczne: Oferent nie złożył wyjaśnień  dotyczących treści złożonej oferty do dnia 14-06-2011 do godz. 10:00. Złożony kosztorys ofertowy nie odpowiada  opisowi przedmiotu zamówienia określonego przez Zamawiającego w SIWZ tym samym treść złożonej oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Burmistrz Pruchnika

mgr inż. Wacław Szkoła

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kramarzówka – etap II
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:14.06.2011 09:21
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak