Zmiana ogłoszenia Roboty dodatkowe na zadaniu pt .Remont Drogi gminnej ul Armii Krajowej (Nr 11680R) w Pruchniku

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 162698-2011 z dnia 2011-06-17 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Pruchnik
wykonanie robót dodatkowych na zadaniu pt. remont drogi gminnej ul. Armii Krajowej Nr 116680R) w Pruchniku, na odcinku od km 0+000 do km 0+ 639,5, szer. 6m . Zakres rzeczowy robót obejmuje: 1. Wykonanie stabilizacji...
Termin składania ofert: 2011-07-04


 PORTAL/UZP    Numer ogłoszenia: 164114 - 2011; data zamieszczenia: 20.06.2011

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 162698 - 2011 data 17.06.2011 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Pruchnik, ul. Rynek 1/1, 37-560 Pruchnik, woj. podkarpackie, tel. 16 6236113, fax. 16 6236130.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.1.
  • W ogłoszeniu jest: Wadium należy wnieść w wysokości 4 500,00 zł (słownie: cztery tysiące pięćset złotych) w terminie do dnia 04-07-2011r, do godziny 10:00. Decyduje data wpływu środków do zamawiającego..
  • W ogłoszeniu powinno być: Wadium należy wnieść w wysokości 3 500,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych) w terminie do dnia 05-07-2011r, do godziny 10:00. Decyduje data wpływu środków do zamawiającego..
  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.
  • W ogłoszeniu jest: 04.07.2011 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat Urzędu Miejskiego w Pruchniku, 37-560 Pruchnik, ul Rynek 1, pok. Nr 16..
  • W ogłoszeniu powinno być: 05.07.2011 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat Urzędu Miejskiego w Pruchniku, 37-560 Pruchnik, ul Rynek 1, pok. Nr 16..

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zmiana ogłoszenia Roboty dodatkowe na zadaniu pt .Remont Drogi gminnej ul Armii Krajowej (Nr 11680R) w Pruchniku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Elżbieta Barszczak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:20.06.2011 08:15

Rejestr zmian dokumentu

pokaż