Wyrażenie zgony na wystąpienie z wnioskiem do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji o przyłączenie części wsi Węgierka Gmina Roźwienica do miejscowości Pruchnik Gmina Pruchnik

UCHWAŁA Nr 129/XVII/2004

Rady Gminy Pruchnik z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie :
wyrażenia zgony na wystąpienie z wnioskiem do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji o przyłączenie części wsi Węgierka Gmina Roźwienica do miejscowości Pruchnik Gmina Pruchnik.

Działająca na podstawie art. 18 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142 póz. 159 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

Wyrazić zgodę na wystąpienie z wnioskiem do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przyłączenia części wsi Węgierka /tj. przysiółków - Krzyżówka i Resztówka/ Gmina Roźwienica do miejscowości Pruchnik - Gmina Pruchnik.

§ 2.

Wykonanie uchwały zleca się do wykonania Wójtowi Gminy Pruchnik.

§ 3.

Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Komisji Budżetowe - Gospodarczej.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wyrażenie zgony na wystąpienie z wnioskiem do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji o przyłączenie części wsi Węgierka Gmina Roźwienica do miejscowości Pruchnik Gmina Pruchnik
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.03.2005 15:30

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Brak wpisów w rejestrze.