Zmiana uchwały własnej Nr 96/XIII/2004 z dnia 12 lutego 2004 r. dotyczącej nadania statutu Zespołowi Szkół w Rozborzu Długim

UCHWAŁA Nr 130/XVII/2004

Rady Gminy Pruchnik z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie :
zmiany uchwały własnej Nr 96/XIII/2004 z dnia 12 lutego 2004 r. dotyczącej nadania statutu Zespołowi Szkół w Rozborzu Długim.

 

Działająca na podstawie art. 58 ust.6, art.62 ust. 1 - 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 r. Nr 67 póz. 329 z póz. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z póz. zm.) Rada Gminy Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

Skreśla się w całości zapis § 2 cytowanej uchwały o treści “Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym województwa podkarpackiego" a wprowadza się nowy zapis w następującym brzmieniu: “Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zmiana uchwały własnej Nr 96/XIII/2004 z dnia 12 lutego 2004 r. dotyczącej nadania statutu Zespołowi Szkół w Rozborzu Długim
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.03.2005 15:35

Rejestr zmian dokumentu

pokaż