Wyrażenie zgody na obciążenie ograniczonym prawem rzeczowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy

UCHWAŁA Nr 131/XVII/2004

Rady Gminy Pruchnik z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie :
wyrażenia zgody na obciążenie ograniczonym prawem rzeczowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy.

Działająca na podstawie art. 14 ust.2 i 5 oraz art. 37 ust. 2 z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity Dz. U. Nr 46 poz. 543 z 2000r., art. 8 ust. 2 pkt 15 z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz 1591 z 2001r. z późn. zm. na wniosek Wójta Gminy Pruchnik Rada Gminy Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

Wyrazić zgodę na nieodpłatne obciążenie prawem użytkowania na okres 20 lat nieruchomości gruntowej oznaczonej działką nr 1977 i 1975/3 o łącznej powierzchni 0,16 ha, wraz z budynkiem użytkowym (z wyłączeniem lokalu zajmowanego przez Bank Spółdzielczy) w Pruchniku przy ulicy Kościelnej 6 - na rzecz Skarbu Państwa -Środowiskowego Domu Samopomocy.

§ 2.

Obciążenie nieruchomości następuje na potrzeby utworzenia i funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy w Pruchniku

§ 3.

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy w Pruchniku

§ 4.

Uchwała wchodzi w zycie z dniem podjęcia

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wyrażenie zgody na obciążenie ograniczonym prawem rzeczowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.03.2005 15:40

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Brak wpisów w rejestrze.