IZ 271/12/2011                                                                                 Pruchnik 05-07-2011

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Na podstawie art. 92 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

Prawo zamówień publicznych

(Dz.U. z 2010r nr 113, poz 759 ze zm).

Gmina Pruchnik  informuje, że postępowanie przetargowe

 

Roboty dodatkowe na zadaniu pt .Remont Drogi gminnej ul Armii Krajowej (Nr 11680R) w Pruchniku

 

zostało rozstrzygnięte.

Jako najkorzystniejszą uznano ofertę firmy:

 

Budowa Dróg i Mostów Marcin Babiś,  Świebodna 28, 37-560 Pruchnik

Powyższa oferta biorąc pod uwagę  oceniane kryterium , została uznana za najkorzystniejszą. Zawiera najniższą cenę 167 043,72 zł brutto, zdobyła najwyższą liczbę punktów 100, oraz spełnia warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest zgodna z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Planowany termin podpisania umowy nie może nastąpić wcześniej niż 12-07-2011r

 

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna punktacja

1

 

 

Budowa Dróg i Mostów Marcin Babiś

Świebodna 28

37-560 Pruchnik

167043,72

brutto

 

167043,72

----------------- *100= 100

167043,72

 

 

 

100

 

Pozostałe złożone oferty

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna punktacja

2

Usługi Transportowe

Wierzbna 241

37-500 Jarosław

167909,64

brutto

 

167043,72

----------------- *100= 99,48

167909,64

 

99,48

 

Poza wyżej wymienionymi ofertami , nie wpłynęła żadna inna oferta. W niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnego z Wykonawców oraz nie odrzucono żadnej oferty.

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Roboty dodatkowe na zadaniu pt .Remont Drogi gminnej ul Armii Krajowej (Nr 11680R) w Pruchniku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Elżbieta Barszczak
Data publikacji:05.07.2011 14:17
Informację aktualizował:Elżbieta Barszczak
Data aktualizacji:05.07.2011 14:17