Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Pruchnik za 2003 rok

UCHWAŁA Nr 113/XVI/2004

Rady Gminy Pruchnik z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie :
udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Pruchnik za 2003 rok.

Działająca na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 z dnia 8 marca 1990 r. (tj. Dz. U. Nr 142 z 2001 r. póz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 136 ust. 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 26 listopada 1998 r. (Dz. U. Nr 155 póz. 1014) Rada Gminy Pruchnik na podstawie

  • wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pruchnik z dnia 05.04.2004 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Pruchnik za 2003 rok.
  • uchwały Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie zaopiniowania wniosku komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pruchnik o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Pruchnik za 2003 rok.

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Wójta Gminy Pruchnik z wykonania budżetu gminy i założeń gospodarczych za 2003 r. oraz wyżej wymienionymi dokumentami Rada Gminy Pruchnik udziela absolutorium Wójtowi Gminy za 2003 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Pruchnik za 2003 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.03.2005 14:00

Rejestr zmian dokumentu

pokaż