UCHWAŁA Nr 43/VII/2011

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 16 czerwca 2011 r.
w sprawie:
udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

(Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z póż. zm.), art.221 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z póż. zm.) oraz na podstawie § 5 ust. 2 uchwały Rady Gminy Pruchnik z dnia 29 czerwca 2005r. Nr 204/XXVII/05 w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, zmienionej uchwałą Rady Miejskiej w Pruchniku Nr z dnia 28 kwietnia 2011r.

Rada Miejska w Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

Rada Miejska w Pruchniku udziela dotacji na  prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków następującym podmiotom:

 

Nazwa podmiotu

Zadanie do realizacji

Kwota dotacji w zł

Parafia Rzymskokatolicka w Jodłówce

Remont zabytkowego obiektu sakralnego Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia
w Jodłówce – elewacja i dach roboty dodatkowe

40 000

 

§ 2.

 

Na przeznaczoną  dotacji przeznacza się środki zabezpieczone na dotację celową dla Parafii Rzymsko-Katolickiej w Jodłówce w kwocie 40 000 zł, wyszczególnioną w załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej Gminy Pruchnik Nr 12/IV/2011 z dnia 14 lutego 2011r

 

§ 3.

 

Upoważnia się Burmistrza Pruchnika  do podpisania umowy i przekazania dotacji.

 

§ 4.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Władysław Flak        

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:16.06.2011 07:00
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak