UCHWAŁA Nr 44/VII/2011

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 16 czerwca 2011 r.
w sprawie:
zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy za rok 2010 wraz z sprawozdaniem z wykonania budżetu.

Na podstawie art.270 ust.4, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z póż. zm.) .

Rada Miejska w Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe za 2010 rok wraz z sprawozdaniem  z wykonania budżetu zawierające:

  1. Bilans z wykonania budżetu gminy Pruchnik
  2. Zbiorczy bilans jednostek budżetowych gminy Pruchnik łącznie z rachunkiem zysków i strat oraz zestawieniem zmian w funduszu

§ 2.

 

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pruchniku.

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Władysław Flak           

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zatwierdzenie sprawozdania finansowego gminy za rok 2010 wraz z sprawozdaniem z wykonania budżetu
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:16.06.2011 07:15
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak