UCHWAŁA Nr 51/VII/2011

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 16 czerwca 2011 r.
w sprawie:
przyznania medalu pamiątkowego z okazji odzyskania przez Pruchnik praw miejskich.

Na podstawie art. 18 ust 1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 17 i pkt 18 oraz art. 18 ust. 2 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm./.

Rada Miejska w Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

Upoważnia się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Pruchniku oraz Burmistrza Pruchnika do wręczenia wszystkim zaproszonym na uroczystą sesję z okazji odzyskania przez Pruchnik praw miejskich gościom – wg listy stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały medalu pamiątkowego, wg wzoru określonego w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pruchnika.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Władysław Flak         


Załącznik Nr 1

do Uchwały nr 51/VII/2011

Rady Miejskiej w Pruchniku

z dnia 16 czerwca 2011 r.

 

 1. J. E. Ks. Bp Edward Białogłowski
 2. Donald Tusk – Prezes Rady Ministrów
 3. Marek Kuchciński – Wicemarszałek Sejmu RP
 4. Mieczysław Kasprzak – Wiceminister Gospodarki
 5. Andrzej Ćwierz – Poseł na Sejm RP
 6. Mieczysław Golba – Poseł na Sejm RP
 7. Tomasz Kulesza – Poseł na Sejm RP
 8. Marek Rząsa – Poseł na Sejm RP
 9. Piotr Tomański – Poseł na Sejm RP
 10. Małgorzata Chomycz – Wojewoda Podkarpacki
 11. Mirosław Karapyta – Marszałek Województwa Podkarpackiego
 12. Zygmunt Cholewiński – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego
 13. Anna Kowalska – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego
 14. Lucjan Kuźniar – Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego
 15. ks. Archiprezbiter Andrzej Surowiec – proboszcz Parafii Chrystusa Króla w Jarosławiu
 16. ks. Wiesław Dziwik – Dyrektor Radia AVE MARIA w Jarosławiu
 17. ks. Prałat Kazimierz Wójcikowski – Proboszcz Parafii p.w. M.B. Pocieszenia w Jodłówce
 18. ks. Dziekan Kazimierz Trelka – proboszcz Parafii p.w. św. Mikołaja Biskupa w Pruchniku
 19. ks. Kanonik Józef Misztal – proboszcz Parafii Rozbórz Okrągły
 20. ks. Zbigniew Szostecki – proboszcz Parafii p.w. św. Klemensa w Kramarzówce,
 21. ks. Andrzej Kopcza
 22. ks. Paweł Bajger
 23. Leszek Szczybyło – Przewodniczący Rady Powiatu Jarosławskiego
 24. Jerzy Batycki – Starosta Jarosławski
 25. Henryk Szczepanik – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Jarosławskiego
 26. Józef Szkoła – Wicestarosta Jarosławski
 27. Tadeusz Chrzan – Radny Powiatu Jarosławskiego
 28. Tomasz Oronowicz – Radny Powiatu Jarosławskiego
 29. Marian Romanik – Radny Powiatu Jarosławskiego
 30. dr Marian Wolski
 31. Dariusz Tracz – Dyrektor Wydz. Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego
 32. Rafał Baranowski – Dyrektor Departamentu Promocji, Turystyki i Sportu Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie
 33. Jacek Wojtas – Podkarpacki Kurator Oświaty
 34. Józef Gdański – Podkarpacki Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie
 35. Zbigniew Szablewski – Podkarpacki Komendant Wojewódzki PSP w Rzeszowie
 36. Janusz Konieczny – Prezes Zarządu Wojewódzkiego ZOSP w Rzeszowie
 37. Kazimierz Ziobro – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Jarosławiu
 38. Marek Puzio – Kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Jarosławiu
 39. Małgorzata Sznejder-Dutko – Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Jarosławiu
 40. Beata Mędrala – Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jarosławiu
 41. Robert Matusz – z-ca Komendanta Powiatowego Policji w Jarosławiu
 42. Piotr Biały – Komendant Powiatowy PSP w Jarosławiu
 43. Zygmunt Jasiłek – Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej KP PSP w Jarosławiu
 44. Juliusz Wójcik – Nadleśniczy Nadleśnictwa Kańczuga
 45. Krzysztof Pobuta – Komendant Miejski Policji w Przemyślu
 46. Adam Szumełda – Dyrektor Biura Terenowego ZOSP w Przemyślu
 47. Adam Halwa – Dyrektor Centrum Kulturalnego w Przemyślu
 48. Jacek Sołek – Burmistrz Miasta i Gminy Kańczuga
 49. Zbigniew Blecharczyk – Wójt Gminy Dubiecko
 50. Ryszard Bugiel – Wójt Gminy Kamień
 51. Wiesław Kubicki – Wójt Gminy Zarzecze
 52. Roman Kałamarz – Wójt Gminy Jarosław
 53. Bożena Gmyrek – Wójt Gminy Rokietnica
 54. Tomasz Kotliński – Wójt Gminy Roźwienica
 55. Stanisław Kłopot – Zastępca Burmistrza Pruchnika
 56. Renata Mikłasz – Skarbnik Gminy Pruchnik
 57. Robert Grządziel – Sekretarz Gminy Pruchnik
 58. Stanisław Górski –Wójt Gminy Pruchnik w kadencji 2006-2010
 59. Edward Brzuchacz
 60. Stefan Wojdyło
 61. Adam Tołpa
 62. Stanisław Konieczny
 63. Wacław Wierzbieniec – Rektor PWSTE w Jarosławiu
 64. Wojciech Domaradzki
 65. Jerzy Bar
 66. Dariusz Jasiewicz – Prezes Stowarzyszenia Miłośników Jarosławia
 67. Agnieszka Sosna – Redaktor Naczelny Gazety Jarosławskiej
 68. Roman Kijanka – Redaktor Gazety Codziennej NOWINY
 69. Aleksandra Wdowik – Prezes Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Pruchnickiej
 70. Maria Gwizdała
 71. Halina Stańko
 72. Zofia Rolewska
 73. Jerzy Lizak
 74. Józef Kuszyk
 75. Zofia Kochman
 76. Emilia Kijanka
 77. Lucyna Paulo - Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Jarosławiu
 78. Jan Papała
 79. Andrzej Papała
 80. Zbigniew Bratkowski – Kapelmistrz Strażackiej Orkiestry Dętej w Pruchniku
 81. Zdzisław Szkoła
 82. Antoni Suluk
 83. Zbigniew Chlipała
 84. Tadeusz Czaczkowski
 85. Weronika Szeliga
 86. Stanisław Jarosz
 87. Michał Kuniewicz
 88. Artur Rachoń
 89. Tadeusz Flak
 90. Stanisław Szeliga
 91. Zbigniew Stefanowski
 92. Krystyna Trojanowska
 93. Wojciech Mikłasz – Kierownik Posterunku Policji w Pruchniku
 94. Włodzimierz Ziemiński – Dyrektor Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Panaceum w Pruchniku
 95. Marzena Rachoń – Wicedyrektor Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Panaceum w Pruchniku
 96. Kazimierz Piwoda –Kierownik Banku Spółdzielczego w Pruchniku
 97. Andrzej Szarek – właściciel Zakładu Przetwórstwa Mięsnego „SZAREK”
 98. Wacław Krawczyk – Prezes Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Pruchniku
 99. Stanisław Knap – właściciel Zakładu Stolarskiego „KNAPOL”
 100. Jan Pszonak
 101. Leszek Jędrzejczyk – Zastępca Prezesa Zarządu NAFTOMONTAŻ Przemyśl sp. z o.o.
 102. Stanisław Olszański
 103. Janusz Flak – Prezes LKS START Pruchnik
 104. Marek Potyrała – Prezes Zarządu Gminnego ZOSP w Pruchniku
 105. Andrzej Pilch – Komendant Zarządu Gminnego ZOSP w Pruchniku
 106. Agnieszka Kałużny
 107. Krzysztof Łuc
 108. Anna Gardziel
 109. Bogdan Siciarz
 110. Halina Wojdyło – Dyrektor Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Pruchniku
 111. Zofia Wałczyńska – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Pruchniku
 112. Marta Wałach – Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Pruchniku
 113. Bożena Szkoła – Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Pruchniku
 114. Adam Olejarz – Dyrektor Gimnazjum Publicznego w Pruchniku
 115. Janina Szczepanik – Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Pruchniku
 116. Elżbieta Macierzanka – Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pruchniku
 117. Jacek Włoch – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kramarzówce
 118. Eugeniusz Mikłasz – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Świebodnej
 119. Jerzy Wróbel – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jodłówce
 120. Tadeusz Kubas
 121. Bronisław Kubas
 122. Maria Wojdyło
 123. Stanisław Kucab
 124. Zbigniew Szkoła
 125. Piotr Załucki
 126. Henryk Zabój
 127. Janusz Korzenicki
 128. Jolanta Piórkowska
 129. Józef Dragan
 130. Elżbieta Barszczak
 131. Alicja Chmielecka
 132. Józef Chmielecki
 133. Piotr Czaja
 134. Henryk Czuba
 135. Ryszard Duziak
 136. Justyna Gębalik
 137. Halina Gładysz
 138. Andrzej Halejcio
 139. Jadwiga Halejcio
 140. Aleksandra Jarosz
 141. Grzegorz Jarosz
 142. Katarzyna Kiper
 143. Zenon Kędzior
 144. Anna Kielar
 145. Jadwiga Kłopot
 146. Piotr Kociuba
 147. Barbara Koszela
 148. Krzysztof Kubas
 149. Małgorzata Kwietniowska
 150. Krystyna Lichołat
 151. Agnieszka Mendel
 152. Jacek Olejarz
 153. Kazimiera Olejarz
 154. Józef Ozimek
 155. Maria Pieniążek
 156. Aleksander Szczepanik
 157. Józef Szkoła
 158. Artur Urban
 159. Agnieszka Wojdyła
 160. Marian Wojdyło
 161. Arkadiusz Wróbel
 162. Wacław Wróbel
 163. Bogdan Wrzuszczak
 164. Zdzisław Zarzyczny
 165. Alicja Zatwardnicka
 166. Piotr Znamieńczyków
 167. Halina Halejcio
 168. Piotr Dragan
 169. Joanna Gilarska-Rymarz
 170. Krystyna Potyrała – zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej
 171. Mariusz Trojak – zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej
 172. Jan Barszczak - radny Rady Miejskiej w Pruchniku
 173. Marek Cichy - radny Rady Miejskiej w Pruchniku
 174. Marek Drapała - radny Rady Miejskiej w Pruchniku
 175. Wiesław Jamrozik - radny Rady Miejskiej w Pruchniku
 176. Zygmunt Kurasz - radny Rady Miejskiej w Pruchniku
 177. Marek Madejowski - radny Rady Miejskiej w Pruchniku
 178. Jan Pieszko - radny Rady Miejskiej w Pruchniku
 179. Krzysztof Pupka - radny Rady Miejskiej w Pruchniku
 180. Bolesław Sosnowski - radny Rady Miejskiej w Pruchniku
 181. Piotr Szczepanik - radny Rady Miejskiej w Pruchniku
 182. Janusz Szkoła – radny Rady Miejskiej w Pruchniku
 183. Zbigniew Zając – radny Rady Miejskiej w Pruchniku
 184. Władysław Flak – Przewodniczący Rady Miejskiej
 185. Wacław Szkoła – Burmistrz Pruchnika


 Załącznik Nr 2

do Uchwały nr 51/VII/2011

Rady Miejskiej w Pruchniku

z dnia 16 czerwca 2011 r.

 

 


 

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Przyznanie medalu pamiątkowego z okazji odzyskania przez Pruchnik praw miejskich
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:16.06.2011 08:57
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:18.07.2011 08:48