IZ 271/13/2011                                                                    Pruchnik 21-07-2011

Informacja

o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie art. 92 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.759 z późn. zm.). Gmina Pruchnik informuje, że postępowanie przetargowe

„Modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych na obiektach poscaleniowych: Rozbórz Długi, dz. nr ewid. 960,990 i Świebodna, dz. o nr ewid. 306” .

 

Część I Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych na obiektach poscaleniowych: Rozbórz Długi, dz. nr ewid. 960, 990

zostało rozstrzygnięte.

Jako najkorzystniejszą uznano ofertę firmy:

Firma Usługowo-Budowlana Mariusz Dryla, 37-560 Pruchnik, Rzeplin 13. Powyższa oferta biorąc pod uwagę oceniane kryterium , została uznana za najkorzystniejszą. Zawiera najniższą cenę 98 494,22 zł brutto, zdobyła najwyższą liczbę punktów 100, oraz spełnia warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest zgodna z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Umowa w sprawie w/w zamówienia publicznego może zostać zawarta nie wcześniej niż  01-08-2011 roku.

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna punktacja

3

Firma Usługowo-Budowlana Mariusz Dryla, 37-560 Pruchnik, Rzeplin 13

98494,22 brutto

98494,22

-------------- *100= 100

98494,22

100

Pozostałe złożone oferty

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna punktacja

1

Roboty Ogólno-Budowlane „BRUKARSTWO”

Bogdan Babiś

37-565 Roźwienica 174

121815,49

 brutto

98494,22

-------------- *100= 80,86

121815,49

80,86

5

Usługi Transportowe Piotr Jedynak, 37-500 Jarosław, Wierzbna 241

120492,34

 brutto

98494,22

-------------- *100= 81,74

120492,34

81,74

6

Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego i Specjalistycznego „BUDINSTEL” Beata Kalamarz,

ul. Głęboka 11b, 37-200 Przeworsk

108983,72 brutto

98494,22

-------------- *100= 90,38

108983,72

90,38

Poza wyżej wymienionymi ofertami, nie wpłynęła żadna inna oferta. W niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy oraz nie odrzucono ofert.

 

Część II Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych na obiektach poscaleniowych: Świebodna, dz. o nr ewid. 306

zostało rozstrzygnięte.

Jako najkorzystniejszą uznano ofertę firmy:

Firma Usługowo-Budowlana Mariusz Dryla, 37-560 Pruchnik, Rzeplin 13. Powyższa oferta biorąc pod uwagę oceniane kryterium , została uznana za najkorzystniejszą. Zawiera najniższą cenę 76910,36 zł brutto, zdobyła najwyższą liczbę punktów 100, oraz spełnia warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest zgodna z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Umowa w sprawie w/w zamówienia publicznego może zostać zawarta nie wcześniej niż  01-08-2011 roku.

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna punktacja

4

Firma Usługowo-Budowlana Mariusz Dryla,
Rzeplin 13, 37-560 Pruchnik

76910,36 brutto

76910,36

-------------- *100= 100

76910,36

100

Pozostałe złożone oferty

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna punktacja

2

Zakład Usługowy-Wielobranżowy

Stanisław Babiś

Świebodna 120, 37-560 Pruchnik

98895,51

 brutto

76910,36

-------------- *100= 77,77

98895,51

77,77

5

Usługi Transportowe Piotr Jedynak, 37-500 Jarosław, Wierzbna 241

158818,83

 brutto

76910,36

-------------- *100= 48,43

158818,83

48,43

7

Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego i Specjalistycznego „BUDINSTEL” Beata Kalamarz,

ul. Głęboka 11b, 37-200 Przeworsk

90686,06

 brutto

76910,36

-------------- *100= 84,81

90686,06

84,81

Poza wyżej wymienionymi ofertami, nie wpłynęła żadna inna oferta. W niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy oraz nie odrzucono ofert.

Burmistrz Pruchnika

mgr inż. Wacław Szkoła

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych na obiektach poscaleniowych: Rozbórz Długi, dz. nr ewid. 960,990 i Świebodna, dz. o nr ewid. 306
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:21.07.2011 14:47
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak