Zatwierdzenie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2004 rok

UCHWAŁA Nr 115/XVI/2004

Rady Gminy Pruchnik z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie :
zatwierdzenia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2004 rok.

Działająca na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. /Dz.U. Nr 142 z 2001 r. póz. 1591 z późniejszymi zmianami/ Pruchnik Rada Gminy Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

Zatwierdza się plan przychodów i wydatków GFOSi GW Gminy Pruchnik na 2004 rok zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Pruchnik.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 115/XVI/04
Rady Gminy Pruchnik
z dnia 19 kwietnia 2004

 

Zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na 2004 rok

Lp

Zadania

Dział klasyfikacji

Rozdział klasyfikacji

Paragraf klasyfikacji

Kwota w złotych

1

Stan na początek roku

.

.

.

6.394,00

2

Przychody

900

90011

069

11.000,00

11.000,00

a) wpływy z opłat przekazanych przez Urząd Marszałkowski

3

Wydatki:

900

90011

.

17.000,00

a) zakup worków na śmieci i materiałów, które służą utrzymaniu czystości

4210

1.000,00

b) zakup drzew, krzewów na zieleniaki i wysypisko śmieci oraz trawy

4210

4.000,00

c) opracowanie monitoringu gleb

4300

1.000,00

d) badanie kontroli technicznej opryskiwaczy z terenu gminy Pruchnik

4300

1.000,00

e) wykonanie monitoringu środowiska gruntowo -wodnego na byłym wysypisku śmieci

4300

10.000,00

4

Stan na koniec roku

.

.

.

394,00


Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zatwierdzenie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2004 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.03.2005 14:10

Rejestr zmian dokumentu

pokaż