Wystąpienie z wnioskiem do Marszałka Województwa Podkarpackiego o umorzenie całości opłaty rocznej za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej

UCHWAŁA Nr 116/XVI/2004

Rady Gminy Pruchnik z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie :
wystąpienia z wnioskiem do Marszałka Województwa Podkarpackiego o umorzenie całości opłaty rocznej za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej.

Działająca na podstawie art. 12 ust. 16 ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych /Dz.U.Nr.16 póz. 78 z 1997 r.Nr.60, póz 370, Nr.80 póz. 505 Nr. 160 póz. 1079 oraz z 1998 r. Nr. 106 póz. 668 z późniejszymi zmianami Rada Gminy Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

Wystąpić z wnioskiem do Marszałka Województwa Podkarpackiego o umorzenie całości opłaty rocznej z tytułu wyłączenia gruntu z produkcji rolnej pod .inwestycjeo charakterze użyteczności publicznej z zakręsu oświaty i wychowania - budowa Gimnazjum w Pruchniku.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pruchnik.

§ 3.

Nadzór nad realizacją Uchwały zleca się Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pruchnik.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wystąpienie z wnioskiem do Marszałka Województwa Podkarpackiego o umorzenie całości opłaty rocznej za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.03.2005 14:15

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Brak wpisów w rejestrze.