Utworzenie stałych obwodow głosowania

UCHWAŁA Nr 117/XVI/2004

Rady Gminy Pruchnik z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie :
utworzenia stałych obwodow głosowania.

Działająca na podstawie art. 31 ust. ust 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. z 2003 r Nr 159 poz. 1547) oraz art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz.U. z roku 2004 Nr 25 poz. 219) na Wniosek Wójta Gminy Pruchnik Rada Gminy Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

  1. Ustala się 7 stałych obwodów głosowania
  2. Granice i numery tych obwodów określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Traci moc uchwała Rady Gminy Pruchnik nr 60/XII/91 z dnia 06-09-1991 w sprawie utworzenia obwodów głosowania oraz uchwała nr 73/X/95 z dnia 29-12-1995 w sprawie zmiany granic obwodów głosowania.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pruchnik.

§ 4.

Niniejsza uchwała podlega niezwłocznemu przekazaniu Wojewodzie Podkarpackiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia.


Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 117/XVI/04
Rady Gminy Pruchnik
z dnia 19 kwietnia 2004

 

Nr obwodu głosowania

Granice obwodu głosowania

1.

Hawłowice od nr 1 do nr 172

2.

Jodłówka od nr 1 do nr 312
Jodłowka Parcelacja od nr 313 do nr 389

3.

Kramarzówkao d nr 1 do nr 338

4.

Pruchnik Dolny od nr 1 do nr 58 oraz ulice
1-go Maja, Armii Krajowej, Bieszczadzka Boczna, Cicha, Długa, Grunwaldzka, Jarosławska, Jasna, Kańczudzka, Kościelna, Kościuszki, Krótka, Księdza Bronisława Markiewicza, Kwiatowa, Leśna, Ogrodowa, Mieczysława Orłowicza, Parkowa, Pogodna, Polna, Przemyska, Rynek, Słoneczna, Sportowa, Szkolna, Wałowa, Warzywna, Wiejska, Zielona

5.

Pruchnik Górny od nr 59 do nr 404

6.

Rozbórz Długi od nr 1 do nr 189
Rozbórz Okrągły od nr 1 do nr 107
Rzeplin od nr 1 do nr 123

7.

Świebodna od nr 1 do nr 154


Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Utworzenie stałych obwodow głosowania
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.03.2005 14:20

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Brak wpisów w rejestrze.