SIWZ wraz z  6 załącznikami spakowano w RAR  -> POBIERZ

SIWZ

Załącznik nr 1 - oferta cenowa;

Załącznik nr 2 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia oraz oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;

Załącznik nr 3 -  wzór umowy

Załącznik nr 4 -  przedmiar robót

Załącznik nr 5 -   specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Załącznik nr 6 -   dokumentacja techniczna

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Rozbudowa remizo-świetlicy OSP Nr 1 w Pruchniku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Elżbieta Barszczak
Data publikacji:02.08.2011 14:07
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:05.08.2011 16:24