IZ 271/15/2011                                                                     Pruchnik 03-08-2011

Informacja

o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie art. 92 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2010 r. Nr 113 poz.759 z późn. zm.). Gmina Pruchnik informuje, że postępowanie przetargowe Sukcesywna dostawa materiałów budowlanych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Pruchniku

 

Część I Beton - zostało rozstrzygnięte.

Jako najkorzystniejszą uznano ofertę firmy:

Sanakiewicz Sp. z o.o., Szówsko ul. Ks. Czartoryskich 29, 37-500 Jarosław Powyższa oferta biorąc pod uwagę oceniane kryterium , została uznana za najkorzystniejszą. Zawiera najniższą cenę 219862,50 zł brutto, zdobyła najwyższą liczbę punktów 100, oraz spełnia warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest zgodna z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Umowa w sprawie w/w zamówienia publicznego może zostać zawarta nie wcześniej niż  05-08-2011 roku.

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna punktacja

2

Sanakiewicz Sp. z o.o., Szówsko ul. Ks. Czartoryskich 29, 37-500 Jarosław

219862,50 brutto

219862,50

-------------- *100= 100

219862,50

100

Pozostałe złożone oferty

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna punktacja

Poza wyżej wymienioną ofertą, nie wpłynęła żadna inna oferta. W niniejszym postępowaniu nie wykluczono Wykonawcy oraz nie odrzucono oferty.

Część II Stal - zostało rozstrzygnięte.

Jako najkorzystniejszą uznano ofertę firmy:

Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”, ul. Kościelna 2, 37-560 Pruchnik. Powyższa oferta biorąc pod uwagę oceniane kryterium , została uznana za najkorzystniejszą. Zawiera najniższą cenę 600,00 zł brutto, zdobyła najwyższą liczbę punktów 100, oraz spełnia warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest zgodna z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Umowa w sprawie w/w zamówienia publicznego może zostać zawarta nie wcześniej niż  05-08-2011 roku.

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna punktacja

1

Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”, ul. Kościelna 2,

37-560 Pruchnik

600,00

 brutto

600,00

-------------- *100= 100

600,00

100

Pozostałe złożone oferty

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna punktacja

Poza wyżej wymienioną ofertą, nie wpłynęła żadna inna oferta. W niniejszym postępowaniu nie wykluczono Wykonawcy oraz nie odrzucono oferty.

Burmistrz Pruchnika

mgr inż. Wacław Szkoła

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Sukcesywna dostawa materiałów budowlanych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Pruchniku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:03.08.2011 10:22
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak