Zmiana uchwały własnej

UCHWAŁA Nr 120/XVI/2004

Rady Gminy Pruchnik z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie :
zmiany uchwały własnej.

Działająca na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 litera “h" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. Nr 142 z 2001 r. póz. 1591 z późn. zmianami) Rada Gminy Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

Uchylić w całości uchwałę Nr 110/XIV/04 Rady Gminy Pruchnik z dnia 11 marca 2004 r. w sprawie ustalenia zastępstwa inkasenta na terenie sołectwa Jodłówka.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pruchnik.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zmiana uchwały własnej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.03.2005 14:35

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Brak wpisów w rejestrze.