Odstąpienia od sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów górniczych

UCHWAŁA Nr 121/XVI/2004

Rady Gminy Pruchnik z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie :
odstąpienia od sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów górniczych

Działająca na podstawie art.18 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym/ tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr l42, poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 53 ust.6 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. Prawo Geologiczne i Górnicze/ Dz. U.Nr 27, poz. 96 z późniejszymi zmianami/ Rada Gminy Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

Postanawia się odstąpić od obowiązku sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów górniczych w Gminie Pruchnik, w związku z tym, że przewidywane szkodliwe wpływy na środowisko będą nieznaczne.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pruchnik.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia przez umieszczenie jej na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Pruchniku.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Odstąpienia od sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów górniczych
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.03.2005 14:40

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Brak wpisów w rejestrze.