UCHWAŁA Nr 66/VIII/2011

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 21 lipca 2011 r.
w sprawie:
zapewnienia środków na utrzymanie systemu „ PSeAP- Podkarpacki System e- Administracji Publicznej".

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.).

Rada Miejska w Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

Zabezpieczyć w budżecie gminy środki na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem efektów projektu: „PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” w Urzędzie Miejskim w okresie trwałości tj. do końca 2018 roku. Wydatki te szacuje się około 25 000zł rocznie.

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pruchnika

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Władysław Flak        

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zapewnienie środków na utrzymanie systemu „ PSeAP- Podkarpacki System e- Administracji Publicznej".
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:21.07.2011 09:45
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak