IZ 271/18/2011                                                                     Pruchnik 17-08-2011

Informacja

o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie art. 92 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.759 z późn. zm.). Gmina Pruchnik informuje, że postępowanie przetargowe

„Dowóz i odwóz uczniów z terenu Gminy Pruchnik do Szkół Podstawowych i Gimnazjum na podstawie zakupionych biletów miesięcznych”

zostało rozstrzygnięte.

Jako najkorzystniejszą uznano ofertę firmy:

PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ Spółka z o.o. w Przemyślu ul. Dworskiego 106, 37-700 Przemyśl. Powyższa oferta biorąc pod uwagę oceniane kryterium, została uznana za najkorzystniejszą. Zawiera najniższą cenę 48 114,00 zł brutto, zdobyła najwyższą liczbę punktów 100, oraz spełnia warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest zgodna z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Umowa w sprawie w/w zamówienia publicznego może zostać zawarta nie wcześniej niż  29-08-2011 roku.

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna punktacja

3

PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ Spółka z o.o. w Przemyślu

ul. Dworskiego 106, 37-700 Przemyśl

48 114,00

brutto

48 114,00

-------------- *100= 100

48 114,00

100

Pozostałe złożone oferty

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna punktacja

1

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej S.A.

Ul. Przemysłowa 15, 37-500 Jarosław

69719,20

brutto

48 114,00

-------------- *100= 69,01

69 719,20

69,01

2

USŁUGI TRANSPORTOWE PRZEWÓZ OSÓB

mgr inż. Marian Romanik

Jodłówka 380 B, 37-560 Pruchnik

69 574,10

brutto

48 114,00

-------------- *100= 69,16

69 574,10

69,16

4

PRZEWÓZ OSÓB „TADEX”

Tadeusz Brzyski

Jodłówka 246 a, 37-560 Pruchnik

52 488,00

brutto

48 114,00

-------------- *100= 91,67

52 488,00

91,67

5

Veolia Transport Sp. z o.o.

Ul. Dąbrowskiego 8/24, 87-100 Toruń

Oddział w Łańcucie, ul. Sikorskiego 2, 37-100 Łańcut

107 075,70

brutto

48 114,00

-------------- *100= 44,93

107 075,70

44,93

6

PRZEWÓZ OSÓB Adam Czerny

37-560 Pruchnik 402

79 596,00

brutto

48 114,00

-------------- *100= 60,45

79 596,00

60,45

Poza wyżej wymienionymi ofertami, nie wpłynęła żadna inna oferta. W niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy oraz nie odrzucono ofert.

Burmistrz Pruchnika

mgr inż. Wacław Szkoła

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:„Dowóz i odwóz uczniów z terenu Gminy Pruchnik do Szkół Podstawowych i Gimnazjum na podstawie zakupionych biletów miesięcznych”
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:17.08.2011 12:09
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak