IZ 271/16/2011                                                                                            Pruchnik 19-08-2011

Informacja

o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie art. 92 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.759 z późn. zm.). Gmina Pruchnik informuje, że postępowanie przetargowe

„Rozbudowa remizo-świetlicy OSP Nr 1 w Pruchniku”

zostało rozstrzygnięte.

Jako najkorzystniejszą uznano ofertę firmy:

Firma Przemysłowa-Handlowo-Usługowa DOMI-BUD Dominika Wojdyło, ul. Poniatowskiego 53/10, 37-500 Jarosław. Powyższa oferta biorąc pod uwagę oceniane kryterium, została uznana za najkorzystniejszą. Zawiera najniższą cenę 245935,46 zł brutto, zdobyła najwyższą liczbę punktów 100, oraz spełnia warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest zgodna z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Umowa w sprawie w/w zamówienia publicznego może zostać zawarta nie wcześniej niż  25-08-2011 roku.

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna punktacja

4

Firma Przemysłowa- Handlowo-Usługowa „DOMI-BUD”

 Dominika Wojdyło

ul. Poniatowskiego 53/10

37-500 Jarosław

245935,46 brutto

245935,46

-------------- *100= 100

245935,46

100

Pozostałe złożone oferty

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna punktacja

1

F.B.U.H. WALMAR

Krzysztof Marecki

 ul. Okulickiego 18

35-206 Rzeszów

264047,40

brutto

245935,46

-------------- *100= 93,14

264047,40

93,14

2

Firma Remontowo – Budowlana „PIOTROWSKI” Paweł Piotrowski

 Piwoda 150

37-522 Wiązownica

254823,66

brutto

245935,46

-------------- *100= 96,51

254823,66

96,51

3

Jarosławskie Przedsiębiorstwo Budowlane „BUDEXIM” S.A.

 ul. Poniatowskiego 53

37-500 Jarosław

294960,31

brutto

245935,46

-------------- *100= 83,38

294960,31

83,38

5

Zakład Budowlano-Konserwatorski „ARKADY”

ul. Długosza 9

37-500 Jarosław

246056,15 brutto

245935,46

-------------- *100= 99,95

246056,15

99,95

6

Firma Budowlano – Remontowa BALBUD

 ul. Górnoleżajska 5

 37-500 Jarosław

274357,91 brutto

245935,46

-------------- *100= 89,64

274357,91

89,64

7

DOMINEX Usługi Budowlane Dominik Wojtyna

Cieszacin Wielki 212 B

37-500 Jarosław

257631,36 brutto

245935,46

-------------- *100= 95,46

257631,36

95,46

Poza wyżej wymienionymi ofertami, nie wpłynęła żadna inna oferta. W niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy oraz nie odrzucono ofert.

Burmistrz Pruchnika

mgr inż. Wacław Szkoła

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:„Rozbudowa remizo-świetlicy OSP Nr 1 w Pruchniku”
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:19.08.2011 10:38
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak