IZ 271/19/2011                                                                                  Pruchnik 19-09-2011

Informacja

o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie art. 92 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.759 z późn. zm.). Gmina Pruchnik informuje, że postępowanie przetargowe Remont dróg gminnych w miejscowości Kramarzówka zostało rozstrzygnięte.

Część I - Droga gminna Kramarzówka-Zaosiny km 0+000do km 1+122

Jako najkorzystniejszą uznano ofertę firmy:

Usługi Transportowe  Piotr Jedynak Wierzbna 241, 37-500 Jarosław Powyższa oferta biorąc pod uwagę oceniane kryterium , została uznana za najkorzystniejszą. Zawiera najniższą cenę 172271,18 zł brutto, zdobyła najwyższą liczbę punktów 100, oraz spełnia warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest zgodna z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Umowa w sprawie w/w zamówienia publicznego może zostać zawarta nie wcześniej niż  26-09-2011 roku.

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna punktacja

2

Usługi Transportowe

Piotr Jedynak

Wierzbna 241, 37-500 Jarosław

172271,18

brutto

172271,18

-------------- *100= 100

172271,18

100

Pozostałe złożone oferty

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna punktacja

1

Zakład Drogowy Tadeusz Popek
i Syn Spółka Jawna

Rozbórz Długi 57A, 37-560 Pruchnik

219 203,07

brutto

172271,18

-------------- *100= 78,58

219203,07

78,58

Poza wyżej wymienionymi ofertami, nie wpłynęła żadna inna oferta. W niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy oraz nie odrzucono ofert.

Część II - Droga gminna Kramarzówka do P. Bugiel km 0+00 do km 0+350

Jako najkorzystniejszą uznano ofertę firmy:

Usługi Transportowe  Piotr Jedynak Wierzbna 241, 37-500 Jarosław Powyższa oferta biorąc pod uwagę oceniane kryterium , została uznana za najkorzystniejszą. Zawiera najniższą cenę 77 955,26 zł brutto, zdobyła najwyższą liczbę punktów 100, oraz spełnia warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest zgodna z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Umowa w sprawie w/w zamówienia publicznego może zostać zawarta nie wcześniej niż  26-09-2011 roku.

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna punktacja

2

Usługi Transportowe

Piotr Jedynak

Wierzbna 241, 37-500 Jarosław

77955,26

brutto

77955,26

-------------- *100= 100

77955,26

100

Pozostałe złożone oferty

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna punktacja

1

Zakład Drogowy Tadeusz Popek
i Syn Spółka Jawna

Rozbórz Długi 57A, 37-560 Pruchnik

86216,60 brutto

77955,26

------------- *100= 90,42

86216,60

90,42

Poza wyżej wymienionymi ofertami, nie wpłynęła żadna inna oferta. W niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy oraz nie odrzucono ofert.

Burmistrz Pruchnika

mgr inż. Wacław Szkoła

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Remont dróg gminnych w miejscowości Kramarzówka
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:19.09.2011 11:15
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak