Pruchnik, dnia 19 września 2011 r.

Do wszystkich

członków Obwodowych Komisji Wyborczych

z terenu gminy Pruchnik powołanych Zarządzeniem nr 73/2011 Burmistrza Pruchnika

z dnia 16 września 2011 roku

Pierwsze posiedzenie obwodowej komisji wyborczej odbędzie się w dniu 23 września 2011 r.

o godz. 1800 w Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Pruchniku, ul. Ks. B. Markiewicza 20 .

Przewidywany porządek posiedzenia:

  1. Zapoznanie z wybranymi przepisami z ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) oraz z regulaminem obwodowych komisji wyborczych.
  2. Powołanie przewodniczącego komisji.
  3. Powołanie zastępcy przewodniczącego komisji.
  4. Omówienie zadań i trybu pracy komisji, a także obowiązków i uprawnień osób wchodzących w jej skład.
  5. Ustalenie zadań komisji do dnia wyborów, w tym związane z przygotowaniem lokalu wyborczego, odbiorem i zabezpieczeniem kart do głosowania, formularzy protokołów, spisu wyborców, pieczęci komisji, obwieszczeń i innych materiałów.
  6. Ustalenie sposobu podania informacji o składzie komisji w lokalu wyborczym komisji.
  7. Sprawy różne.

Z uwagi na ważność omawianych spraw, obecność obowiązkowa.

 

Urzędnik Wyborczy

Agnieszka Wojdyła

W razie pytań, proszę o kontakt na:

telefon: 16 623 61 13

e-mail: awojdyla@pruchnik.hg.pl

lub osobiście w Urzędzie Miejskim w Pruchniku pokój nr 14 (I piętro)

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie o I posiedzeniu Obwodowych Komisji Wyborczych
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:19.09.2011 15:09
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:20.09.2011 21:44