Odwołanie Wiceprzewodniczących Rady Gminy Pruchnik

UCHWAŁA Nr 104/XIV/2004

Rady Gminy Pruchnik z dnia 11 marca 2004 r. w sprawie :
odwołania Wiceprzewodniczących Rady Gminy Pruchnik.

Działająca na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /tj. Dz. U z 2001r Nr. 142 poz. 1591 z póz. zm./ Rada Gminy Pruchnik

POSTANAWIA:

§ 1.

Na wniosek 1/4 ustawowego składu Rady Gminy Pruchnik odwołać w głosowaniu tajnym kartkami Wiceprzewodniczących Rady Gminy Pruchnik

  1. Panią Weronikę Szeligę
  2. za odwołaniem głosowało 5 radnych, przeciw było 10 radnych, nikt z radnych nie wstrzymał się od głosu. 11

  3. Pana Tadeusza Brzyskiego

za odwołaniem głosowało 10 radnych, przeciw było 5 radnych, nikt z radnych nie wstrzymał się od głosu

Na stan 15 radnych obecnych w czasie głosowania na sali obrad było 15 radnych, głosowało 15 radnych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Odwołanie Wiceprzewodniczących Rady Gminy Pruchnik
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.03.2005 13:10

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Brak wpisów w rejestrze.