Odwołanie składów osobowych Komisji stałych Rady Gminy Pruchnik

UCHWAŁA Nr 105/XIV/2004

Rady Gminy Pruchnik z dnia 11 marca 2004 r. w sprawie :
odwołania składów osobowych Komisji stałych Rady Gminy Pruchnik.

Działająca na podstawie art. 21 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tj. Dz.U z 2001r Nr. 142 póz. 1591 z póz. zm./ Rada Gminy Pruchnik

POSTANAWIA:

§ 1.

Na pisemny wniosek 1/4 ustawowego składu Rady Gminy Pruchnik odwołać składy osobowe Komisji Stałych Rady powołane na sesji Uchwałą Nr. 3/I/2002r z dnia 19 listopada 2002r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Odwołanie składów osobowych Komisji stałych Rady Gminy Pruchnik
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.03.2005 13:15

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Brak wpisów w rejestrze.