poniżej umieszczono do porania:

SIWZ

Załącznik nr 1 – oferta cenowa;

Załącznik nr 2  – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia oraz

Załącznik nr 3   oświadczenie o spełnianiu warunków  udziału w postępowaniu;

Załącznik nr 4   wykaz prac podobnych

Załącznik nr 5–  wzór umowy

Załącznik nr 6-  przedmiar robót osobno

Załącznik nr 7-   projekt techniczny, wytyczne MEN, wykaz wyposażenia wraz z parametrami równoważnymi

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:1..Budowa Placu Zabaw w ramach programu Radosna Szkoła przy Szkole Podstawowej nr 1 w Pruchniku ul ks. B. Markiewicza 22
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Elżbieta Barszczak
Data publikacji:28.09.2011 17:50
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:05.10.2011 13:10