Ustalenie liczby Wiceprzewodniczących Rady Gminy Pruchnik

UCHWAŁA Nr 106/XIV/2004

Rady Gminy Pruchnik z dnia 11 marca 2004 r. w sprawie :
ustalenia liczby Wiceprzewodniczących Rady Gminy Pruchnik.

Działająca na podstawie art. 19 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tj. Dz.U z 2001 r Nr. 142 póz. 1591 z póz. zm./ Rada Gminy Pruchnik

POSTANAWIA:

§ 1.

W Radzie Gminy Pruchnik funkcję Wiceprzewodniczących Rady pełnić będzie dwóch Radnych wybranych w głosowaniu tajnym.

§ 2.

Uchwała w chodzi w życie z dniem podjęcia

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ustalenie liczby Wiceprzewodniczących Rady Gminy Pruchnik
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.03.2005 13:20

Rejestr zmian dokumentu

pokaż