Poniżej w załącznikach zamieszczono:

SIWZ

Załącznik nr 1 – oferta cenowa;

Załącznik nr 2 – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia oraz oświadczenie o spełnianiu warunków

                             udziału w postępowaniu;

Załącznik nr 3 wzór umowy

Załącznik nr 4-  przedmiar robót

Załącznik nr 5-   Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Remont dróg gminnych w miejscowości Pruchnik i Kramarzówka
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Elżbieta Barszczak
Data publikacji:30.09.2011 15:55
Informację aktualizował:Elżbieta Barszczak
Data aktualizacji:30.09.2011 15:55