Wybory Wiceprzewodniczących Rady Gminy Pruchnik

UCHWAŁA Nr 107/XIV/2004

Rady Gminy Pruchnik z dnia 11 marca 2004 r. w sprawie :
wyboru
Wiceprzewodniczących Rady Gminy Pruchnik.

Działająca na podstawie art. 19 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tj.Dz.U z 200 Ir. Nr. 142 póz. 1591 zpóż.zm./ Rada Gminy Pruchnik

POSTANAWIA:

§ 1.

Dokonać wyboru w głosowaniu tajnym kartkami

Pana radnego Edward Kroczek na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Pruchnik.

Za wyborem głosowało 15 radnych, nikt z radnych nie był przeciwny i nikt z radnych nie wstrzymał się od głosu.

Na stan 15 radnych, obecnych w czasie głosowania na sali obrad było 15 radnych, głosowało 15 radnych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wybory Wiceprzewodniczących Rady Gminy Pruchnik
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.03.2005 13:25

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Brak wpisów w rejestrze.