IZ 271/21/2011                                                                                       

                                                                                                             Pruchnik 10-10-2011

 

Informacja

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Na podstawie art. 92 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.759 z późn. zm.), Gmina Pruchnik  informuje, że postępowanie przetargowe na  Sukcesywna dostawa betonu
 zostało rozstrzygnięte.

 

Jako najkorzystniejszą uznano ofertę firmy:

 

SANAKIEWICZ Sp. zoo

37-500 Jarosław

Ul Ks. Czartoryskich 29

.

 Powyższa oferta biorąc pod uwagę oceniane kryterium , została uznana za najkorzystniejszą. Zawiera najniższą cenę 72 723,75  brutto, zdobyła najwyższą liczbę punktów 100, oraz spełnia warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest zgodna z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Umowa w sprawie w/w zamówienia publicznego może zostać zawarta nie wcześniej niż  11-10-2011 roku.

 

 

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna punktacja

1

SANAKIEWICZ Sp. zoo

37-500 Jarosław

Ul Ks. Czartoryskich 29

72 723,75

brutto

72 723,75

-------------- *100= 100

72 723,75

 

100

 

 

Poza wyżej wymienionymi ofertami, nie wpłynęła żadna inna oferta. W niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy oraz nie odrzucono ofert.

 

 

 

                                                                                              Burmistrz Pruchnika

                                                                                         mgr inż. Wacław Szkoła

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Sukcesywna dostawa betonu
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Elżbieta Barszczak
Data publikacji:10.10.2011 12:23
Informację aktualizował:Elżbieta Barszczak
Data aktualizacji:10.10.2011 12:23