Siwz umieszczono poniżej  spakowane w RAR:

 SIWZ +parametry równoważne w rozdziale XV pkt 7

Załącznik nr 1 – oferta cenowa;

Załącznik nr 2 – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia oraz oświadczenie o spełnianiu warunków

                             udziału w postępowaniu;

Załącznik nr 3 wzór umowy

Załącznik nr 4-  przedmiar robót

Załącznik nr 5-   specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Docieplenie budynku wielofunkcyjnego w Jodłowce
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Elżbieta Barszczak
Data publikacji:12.10.2011 15:35
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:25.10.2011 16:39