IR 271/22/2011                                                                 Pruchnik 17-10-2011

Informacja

o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie art. 92 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.759 z późn. zm.). Gmina Pruchnik informuje, że postępowanie przetargowe

Remont dróg gminnych w miejscowości Pruchnik i Kramarzówka

zostało rozstrzygnięte.

Część I -  Droga gminna  Pruchnik Górny ( do Kurasza)   km 0+000do km 0+220

Jako najkorzystniejszą uznano ofertę firmy:

Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego i Specjalistycznego „BUDINSTEL” Beata Kalamarz, ul. Głęboka 11b, 37-200 Przeworsk Powyższa oferta biorąc pod uwagę oceniane kryterium , została uznana za najkorzystniejszą. Zawiera najniższą cenę 78 541,90 zł brutto, zdobyła najwyższą liczbę punktów 100, oraz spełnia warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest zgodna z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Umowa w sprawie w/w zamówienia publicznego może zostać zawarta nie wcześniej niż  24-10-2011 roku.

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna punktacja

2

Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego i Specjalistycznego „BUDINSTEL” Beata Kalamarz, ul. Głęboka 11b, 37-200 Przeworsk

78 541,90

brutto

78 541,90

-------------- *100= 100

78 541,90

100

Pozostałe złożone oferty

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna punktacja

1

STRABAG Sp. z o.o.

Ul. Hanasiewicza 19
35-103 Rzeszów

131 965,81

brutto

78 541,90

-------------- *100= 59,52

131 965,81

59,52

3

ZAKŁAD DROGOWY TADEUSZ POPEK I SYN Spółka Jawna, Rozbórz Długi 57A,
37-560 Pruchnik

92 987,75 brutto

78 541,90

-------------- *100= 84,46

92 987,75

84,46

Poza wyżej wymienionymi ofertami, nie wpłynęła żadna inna oferta. W niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy oraz nie odrzucono ofert.

Część II - Droga gminna Pruchnik Dolny ( do Cieślaków)  km 0+000 do km 0+100

Jako najkorzystniejszą uznano ofertę firmy:

Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego i Specjalistycznego „BUDINSTEL” Beata Kalamarz, ul. Głęboka 11b, 37-200 Przeworsk Powyższa oferta biorąc pod uwagę oceniane kryterium , została uznana za najkorzystniejszą. Zawiera najniższą cenę 32 839,70 zł brutto, zdobyła najwyższą liczbę punktów 100, oraz spełnia warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest zgodna z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Umowa w sprawie w/w zamówienia publicznego może zostać zawarta nie wcześniej niż  24-10-2011 roku.

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna punktacja

2

Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego i Specjalistycznego „BUDINSTEL” Beata Kalamarz, ul. Głęboka 11b, 37-200 Przeworsk

32 839,70

brutto

32 839,70

-------------- *100= 100

32 839,70

100

Pozostałe złożone oferty

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna punktacja

1

STRABAG Sp. z o.o.

Ul. Hanasiewicza 19
35-103 Rzeszów

50 430,63

brutto

32 839,70

-------------- *100= 65,12

50 430,63

65,12

3

ZAKŁAD DROGOWY TADEUSZ POPEK I SYN Spółka Jawna, Rozbórz Długi 57A,
37-560 Pruchnik

45 618,73 brutto

32 839,70

-------------- *100= 71,99

45 618,73

71,99

Poza wyżej wymienionymi ofertami, nie wpłynęła żadna inna oferta. W niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy oraz nie odrzucono ofert.

Część III Droga gminna Pruchnik Górny ( do Buryły W.)  km 0+000 do km 0+140

Jako najkorzystniejszą uznano ofertę firmy:

ZAKŁAD DROGOWY TADEUSZ POPEK I SYN Spółka Jawna, Rozbórz Długi 57A, 37-560 Pruchnik Powyższa oferta biorąc pod uwagę oceniane kryterium , została uznana za najkorzystniejszą. Zawiera najniższą cenę 21 684,90 zł brutto, zdobyła najwyższą liczbę punktów 100, oraz spełnia warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest zgodna z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Umowa w sprawie w/w zamówienia publicznego może zostać zawarta nie wcześniej niż  24-10-2011 roku.

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna punktacja

3

ZAKŁAD DROGOWY TADEUSZ POPEK I SYN Spółka Jawna, Rozbórz Długi 57A,
37-560 Pruchnik

21 684,90

brutto

21 684,90

-------------- *100= 100

21 684,90

100

Pozostałe złożone oferty

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna punktacja

1

STRABAG Sp. z o.o.

Ul. Hanasiewicza 19
35-103 Rzeszów

33 056,25

brutto

21 684,90

-------------- *100= 65,60

33 056,25

65,60

2

Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego i Specjalistycznego „BUDINSTEL” Beata Kalamarz, ul. Głęboka 11b, 37-200 Przeworsk

22 874,93 brutto

21 684,90

-------------- *100= 94,80

22 874,93

94,80

Poza wyżej wymienionymi ofertami, nie wpłynęła żadna inna oferta. W niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy oraz nie odrzucono ofert.

Część IV Droga gminna w Kramarzówce ( do zb.wody)  km 0+000 do km 0+500

Jako najkorzystniejszą uznano ofertę firmy:

Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego i Specjalistycznego „BUDINSTEL” Beata Kalamarz, ul. Głęboka 11b, 37-200 Przeworsk Powyższa oferta biorąc pod uwagę oceniane kryterium , została uznana za najkorzystniejszą. Zawiera najniższą cenę 71 604,45 zł brutto, zdobyła najwyższą liczbę punktów 100, oraz spełnia warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest zgodna z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Umowa w sprawie w/w zamówienia publicznego może zostać zawarta nie wcześniej niż  24-10-2011 roku.

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna punktacja

2

Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego i Specjalistycznego „BUDINSTEL” Beata Kalamarz, ul. Głęboka 11b, 37-200 Przeworsk

71 604,45

brutto

71 604,45

-------------- *100= 100

71 604,45

100

Pozostałe złożone oferty

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna punktacja

1

STRABAG Sp. z o.o.

Ul. Hanasiewicza 19
35-103 Rzeszów

139 740,30

brutto

71 604,45

-------------- *100= 51,24

139 740,30

51,24

3

ZAKŁAD DROGOWY TADEUSZ POPEK I SYN Spółka Jawna, Rozbórz Długi 57A,
37-560 Pruchnik

75 645,00 brutto

71 604,45

-------------- *100= 94,66

75 645,00

94,66

Poza wyżej wymienionymi ofertami, nie wpłynęła żadna inna oferta. W niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy oraz nie odrzucono ofert.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Remont dróg gminnych w miejscowości Pruchnik i Kramarzówka
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:17.10.2011 13:20
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak