Ustalenie liczby radnych Rady Gminy Pruchnik wchodzących w skład Komisji stałych rady

UCHWAŁA Nr 108/XIV/2004

Rady Gminy Pruchnik z dnia 11 marca 2004 r. w sprawie :
ustalenia liczby radnych Rady Gminy Pruchnik wchodzących w skład Komisji stałych rady.

Działająca na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U z 2001 r. Nr. 142 póz. 1591 z póz. zm./ w związku z §1 pkt. 6 Regulaminu Komisji stałych rady stanowiącego załącznik Nr. 4 do Statutu Gminy Pruchnik /Dz.Urzędowy Województwa Podkarpackiego z 2003r. Nr. 40 poz. 781/ Rada Gminy Pruchnik

POSTANAWIA:

§ 1.

Komisje stałe Rady Gminy Pruchnik działały maksymalnie w składach pięcio osobowych.

§ 2.

W skład Komisji stałych rady mogą wchodzić tylko radni.

§ 3.

Radny może być członkiem najwyżej jednej Komisji stałej.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ustalenie liczby radnych Rady Gminy Pruchnik wchodzących w skład Komisji stałych rady
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.03.2005 13:30

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Brak wpisów w rejestrze.