IZ 271/20/2011                                                                 Pruchnik 18-10-2011

Informacja

o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie art. 92 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.759 z późn. zm.). Gmina Pruchnik informuje, że postępowanie przetargowe

Budowa Placu Zabaw w ramach programu Radosna Szkoła przy Szkole Podstawowej nr 1
w Pruchniku ul ks. B. Markiewicza 22

zostało rozstrzygnięte.

Jako najkorzystniejszą uznano ofertę firmy:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe APIS J. Oziębło, Ul. Poniatowskiego 28, 37-500 Jarosław. Powyższa oferta biorąc pod uwagę oceniane kryterium, została uznana za najkorzystniejszą. Zawiera najniższą cenę 199119,39 zł brutto, zdobyła najwyższą liczbę punktów 100, oraz spełnia warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest zgodna z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Umowa w sprawie w/w zamówienia publicznego może zostać zawarta nie wcześniej niż  24-10-2011 roku.

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna punktacja

1

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

APIS J. Oziębło

Ul. Poniatowskiego 28

37-500 Jarosław

199119,39

brutto

199119,39

-------------- *100= 100

199119,39

100

Pozostałe złożone oferty

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna punktacja

2

PDEM Sp. z o.o.

38-114 Niebylec 192

229 148,14

brutto

199119,39

-------------- *100= 86,89

229148,14

86,89

3

Wehrfritz Sp. z o.o.

Ul. Przylaszczkowa 60

51-250 Wrocław

228990,45

brutto

199119,39

-------------- *100= 86,95

228990,45

86,95

4

NOVUM Wyposażenie Placów Zabaw Sławomir Chmieliński

Grom 36, 12-130 Pasym

223433,56

brutto

199119,39

-------------- *100= 89,11

223433,56

89,11

5

AJABAMA.PL S.C.

Ul. Zielona 18/4,

71-013 Szczecin

213798,06

brutto

199119,39

-------------- *100= 93,13

213798,06

93,13

Poza wyżej wymienionymi ofertami, nie wpłynęła żadna inna oferta. W niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy oraz nie odrzucono ofert.

Burmistrz Pruchnika

mgr inż. Wacław Szkoła

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Budowa Placu Zabaw w ramach programu Radosna Szkoła przy Szkole Podstawowej nr 1
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:18.10.2011 08:09
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak