Powołanie składów osobowych Komisji stałych Rady Gminy Pruchnik

UCHWAŁA Nr 109/XIV/2004

Rady Gminy Pruchnik z dnia 11 marca 2004 r. w sprawie :
powołania składów osobowych Komisji stałych Rady Gminy Pruchnik.

Działająca na podstawie art. 21 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym/tekst jednolity DZ.U z 2001r Nr. 142 póz. 1591 z póż.zm./ Rada Gminy Pruchnik

POSTANAWIA:

§ 1.

Powołać składy osobowe Komisji stałych Rady Gminy Pruchnik do których wchodzą niżej wymienieni radni :

Komisja Rewizyjna

 1. Pan Wojciech Kwolek
 2. Pan Jan Pieszko
 3. Pan Marek Drapała
 4. Pan Marek Madejowski
 5. Pan Henryk Wałach

Komisja Budżetowa

 1. Pan Zygmunt Kurasz
 2. Pan Jan Barszczak
 3. Pan Andrzej Wojdyło
 4. Pan Michał Kuniewicz

Komisja Oświaty,Kultury, Sportu

 1. Pan Władysław Flak
 2. Pan Edward Kroczek
 3. Pan Józef Moskwa
 4. Pani Weronika Szeliga

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Powołanie składów osobowych Komisji stałych Rady Gminy Pruchnik
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.03.2005 13:35

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Brak wpisów w rejestrze.