UCHWAŁA Nr 70/IX/2011

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 22 września 2011 r.
w sprawie:
uchylenia uchwały własnej.

Na podstawie art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póż. zm.)

Rada Miejska w Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

 

Uchyla się w całości Uchwałę Nr 40/VI/2007 Rady Gminy Pruchnik z dnia 27.04.2007w sprawie zasad korzystania z Sali widowiskowej w budynku Domu Strażaka w Kramarzówce oraz Uchwałę

 Nr 124/ XX/08 Rady Gminy Pruchnik z dnia 16.06.2008 zmieniającą uchwałę w sprawie korzystania z Sali widowiskowej w budynku Domu Strażaka w Kramarzówce.

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pruchnika.

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi wżycie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Władysław Flak     

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchylenie uchwały własnej.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:22.09.2011 19:21
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:28.10.2011 19:26